• برای اطمینان از اصالت کالاهی خریداری شده از این سایت میتوانید با اسکن بارکد روی محصول به سایت تولید کننده اصلی محصول وصل شده و اصالت محصول را چک کنید.
  • سلامت تمامی کالاهای موجود در سایت تضمین شده میباشد و در صورت معیوب بودن محصول خریداری شده تا 48 ساعت ضمانت تعویض ارائه میگردد.(ضمانت تعویض تنها شامل مشکل کار نکردن دستگاه در شروع استفاده است)